Oturmak üçin doguldy

Biziň hödürleýän zatlarymyz

Gözleg we ofis mebelleriniň önümçiligine üns beriň

Oturgyç

01

Oturgyç

Has giňişleýin gör
Deri oturgyç

02

Deri oturgyç

Has giňişleýin gör
Okuw kafedrasy

03

Okuw kafedrasy

Has giňişleýin gör
Divan

04

Divan

Has giňişleýin gör
Dynç alyş kafedrasy

05

Dynç alyş kafedrasy

Has giňişleýin gör
Auditorium başlygy

06

Auditorium başlygy

Has giňişleýin gör

Biz kim

“Foshan Sitzone Mebel Co., Ltd.”

“Foshan Sitzone Mebel Co., Ltd.” 2009-njy ýylyň 11-nji noýabrynda, Hytaýyň iň gowy 1 mebel şäheri diýlip tanalýan Şunde etrabynyň Longjiang şäherinde ýerleşýän merkezi bilen döredildi.Global ofis ulgamy üçin hünär çözgütlerini we hyzmatlaryny üpjün etmek üçin häzirki zaman ofis oturgyç kärhanasy R&D, önümçilik we satuw toplumlaýyn.

 

Has giňişleýin gör
  • Önümçilik esaslary

  • Markalar

  • Içerki ofisler

  • Countriesurtlar we sebitler

  • Million

    Million ýyllyk netijeler

  • +

    Global müşderiler

Näme üçin bizi saýlamaly?

Güýçli önümçilik kuwwaty
Global dizaýn we gözleg işleri
Gaty hil gözegçiligi

Güýçli önümçilik kuwwaty

Jemi meýdany 410,000m2 bolan 8 sany döwrebap zawodyň 3 sany ýaşyl önümçilik bazasy ýylda 5 million önüm öndürýär.

Has giňişleýin gör

Global dizaýn we gözleg işleri

Içerde we daşary ýurtlarda ajaýyp dizaýn toparlary bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygymyz bar we hünär gözleg merkezini döretdik.

Has giňişleýin gör

Gaty hil gözegçiligi

Milli CNAS & CMA kepillendiriş laboratoriýalary bilen, eltilmezden ozal önümiň hilini üpjün etmek üçin 100-den gowrak synag enjamlary bar.

Has giňişleýin gör

HABARLAR

Halloween sanamak |Siz nähili arwah?

2023

Halloween sanamak |Siz nähili arwah?

01 Iş wagtyndan artyk arwa ýa-da iş wagtyndan artyk işlemek ýa-da iş wagtyndan artyk işlemek üçin goşa arka we uýgunlaşdyrylan lomber goldaw, biliňize basyşy ýeňilleşdirmek, ylham berýän 02 Night Ghost Active ...

Has giňişleýin gör
JE KESELI |Garyşyk ofis giňişligi

2023

JE KESELI |Garyşyk ofis giňişligi

01 Häzirki zaman elitalarynyň ýokary hilli ofis zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, nemes dizaýnerleriniň saýlama toparlaryň zerurlyklaryna çuňňur göz aýlamagy, köp estetika bilen bir hatarda ajaýyp estetikany gazanmagy we ajaýyp önüm dizaýny ...

Has giňişleýin gör
CH-529 |Islendik wagt, islendik ýerde stres ýeňillikleri

2023

CH-529 |Islendik wagt, islendik ýerde stres ýeňillikleri

Her gün "tekiz ýat" diýip gygyrýarlar, ýöne yhlas bilen işlemegini dowam etdirýärler.Bu, her bir işleýän adam üçin iň hakyky hakykat, dynç almak duýgusyna eýe bolmak, her kimiň stresini ýeňletmek üçin iň soňky gorag hataryna öwrülmek ...

Has giňişleýin gör
Gara anna güni ofis satuwy - 8% -e çenli arzanladyş!

2023

Gara anna güni ofis satuwy - 8% -e çenli arzanladyş!

Has gowy oturgyç hemme zady üýtgedýär.Indi seretme!“Gara anna” satuwymyz, ofis oturgyçlarymyzda 8% -e çenli arzanladyş hödürleýär.Ine, näme üçin bizi saýlamaly: 1. oňaýsyzlygy azaltmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin ergonomiki dizaýnlar.2. Premium material ...

Has giňişleýin gör
CH-522 |Çeýe aragatnaşyk, netijeli hyzmatdaşlyk

2023

CH-522 |Çeýe aragatnaşyk, netijeli hyzmatdaşlyk

Günüň dowamynda oturgyçlarymyzdan aýrylmaz diýen ýaly.Işde oturýarys, awtoulagda oturýarys, agşamlyk naharynda oturýarys, dynç alýarys.Has kyn zat, günde bir okuw sapagy, günde bir okuw sapagy üçin oturmak.Her kimiň gepleşik geçirmek üçin has çeýe bolmagy ...

Has giňişleýin gör