Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siziň artykmaçlygyňyz näme?

10 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan zawod.

Bizde güýçli QC topary we R&D topary bar.

 

MOQ näme?

Kiçijik sargyt kabul edilip bilner, iň az sargyt mukdary 1pc / element

Getirýän wagtyňyz näme?

20ft konteýner üçin 12 gün, 30% goýumdan soň 40'HQ konteýner üçin 14 gün.

Töleg möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?

T / T öňünden (önümçilikden 30% goýum, iberilmezden 70% balans)

OEM sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?

Hawa

Nusga hödürläp bilersiňizmi?

Mysal 7 günüň içinde, adaty FOB bahasy boýunça teklip edilip bilner.

Öz logotip belligimizi ulanyp bilerismi?

Hawa, müşderiniň nyşanynyň mata belligini her oturgyçda tikip bolýar.

Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Foshan şäherindäki zawodymyza mähirli hoş geldiňiz, öňünden biziň bilen habarlaşyň.

Kepillik näme?

Kepilligimiz 3 ýyl.